Đặt phòngGiá tốt

Tổ chức sự kiện

Phòng Họp

Là nới lý tưởng để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội nghị khách hàng,...có thể setup theo yêu cầu từ 50 đến 200 đại biểu, với các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế